Att skicka
med specialtjänster

Specialtransport är en form av transport som kräver särskilda metoder och utrustning för att genomföras på ett säkert och effektivt sätt. Exempelvis last som är svåra att hantera eller skrymmande gods, såsom stora och tunga maskiner, byggnadsmaterial, ADR farligt gods eller känsliga föremål.

Hur det funkar?

Du behöver bara meddela oss vad det är du önskar transporterat så hjälper vi er med hela leveransen. Är du osäker på vad som behövs? Inga problem vi ser till att det görs på rätt sätt!

Maskintransport

Våra moderna lastbilar har kapacitet att köra både lätt och tungt gods, samt professionella chaufförer som ser till att lastning och lossning utförs med största säkerhet.

Budtransport

Budtransporter är ett säkert sätt att skicka era försändelser till mottagaren. Det går både snabbt och är smidigt. Budtransport är en effektiv lösning vid akuta leveranser.

ADR

Att leverera farligt gods ställer extra höga krav på personalen under denna typ av transport. Vi har den kompetens som krävs för att utföra transporter av farligt gods.

Lagerflytt

Uppdrag åt kunder som önskar flytta sitt lager till annan plats, eller kanske rentav flytta hela sin verksamhet. Vi gör det smidigt och enkelt.

Vad är en Specialtransport?

För att ni få en prisuppskattning för en tjänst kan ni kontakta oss vi Få Offert knapp nedan och lämna in dem detaljerna för eran försändelse och erat önskemål. Då skicka vi ett prisförslag till er om en kort stund.

Få offert

Allmänna frågor

Vad är en Specialtransport?

En specialtransport är en typ av transportservice där vi fraktar gods som kräver särskilda åtgärder eller utrustning under transporten. Detta kan inkludera gods som är extra stora eller tunga, gods som kräver special hantering på grund av sin form eller sitt skick, eller gods som kräver särskilda försiktighetsåtgärder på grund av sin farlighet. Specialtransporter innefattar även transport av stora maskiner, byggkranar, stora konstruktioner och mycket annat.

När är det lämpligt att boka en specialtransport?

När man behöver frakta en stor maskin eller annan utrustning som inte kan transporteras med valiga fordon. - När man behöver frakta stora eller tunga godsföremål, såsom kranar eller stora konstruktioner - När man behöver frakta gods som kräver speciell hantering på grund av sin form eller sitt skick, till exempel gods som är känsligt för stötar eller vibrationer. - När man behöver frakta gods som kräver särskilda försiktighetsåtgärder på grund av sin farlighet, till exempel gods som är radioaktivt eller explosivt.

Jag är osäker om min transport klassas som specialtransport.

Du är välkommen att kontakta oss på mail eller telefon så hjälper vi dig att hitta lämpligast transporttyp för ditt behov.

Kontakta oss

Gäller det brådskande ärende? Vi rekommenderar att du ringer oss för snabbare hjälp.