Expresstransporter inom Sverige & Europa
SverigeExpressn AB

Allmänna villkor

365 dagar om året

Stabila 24/7

Godsinformation

För dig som avsändare…

gäller följande: godset ska vara rätt emballerat med tillhörande fraktsedel där det framgår mottagarnamn, adress, telefonnummer. Likaså vikt, antal kolli och skrymme. Gäller det ADR så gäller andra regler.

För dig som mottagare…

gäller följande: godset ska kontrolleras så att allt ser helt ut och att det antal kolli överensstämmer med fraktsedel som står angivet innan det signeras. Vid eventuell reklamation ska det dokumenteras på fraktsedeln innan chauffören lämnar stället. Vidare kontaktar du oss.

För dig som sänder ADR…

gäller följande: det ska sändas med en godsdeklaration som avser klassificering för just det specifika farliga godset som ska gå iväg som sändning. Detta är kundens ansvar att se till att det blir rätt sådan.
Vår målsättning är att bidra till en bättre luft och miljö genom val av bränslesnåla bilar som använder sig av förnybart bränsle samt samköra transporter till största möjlighet.